Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

VINH, MẢNH ĐẤT "KHÓ" CHO CÁC VỊ VUA !

 Vinh - Địa Linh Nhân Kiệt, mảnh đất " khó" cho các vị Vua.


Ở địa phận thành phố Vinh hiện nay,qua bao biến động của thời cuộc, may mắn còn tồn tại khu lăng mộ của một vị VUA được vinh danh là VỊ VUA DUY NHẤT TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM CHỌN CÁI CHẾT OANH LIỆT KHI THẤT BẠI TRONG CHỐNG GIẶC PHƯƠNG BẮC... Ông là vị vua của nước thời Hậu Trần, đã chọn vùng Nghệ An -Hà Tĩnh làm căn cứ để chống lại giặc Minh xâm lược và đã anh dũng tuẫn tiết hy sinh khi bị giặc bắt được.

Ông là Trùng Quang Đế - Trần Quý Khoáng .

Trùng Quang Đế là vị vua chống giặc Minh phương Bắc một cách "cô đơn" khi bên mình chỉ có 3 tướng trận là Đặng Dung và Nguyễn Súy và Nguyễn Cảnh Dị.

Trần Trùng Quang đã tự vẫn tại vùng biển thuộc Hà Tĩnh ngày nay. Theo đó, khi bị bắt đưa về phương Bắc, không để giặc làm nhục, lúc thuyền đi đến gần cửa Hội Thống (tức Cửa Hội, nay thuộc xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), lợi dụng lúc quân giặc sơ hở, Trần Trùng Quang đã nhảy xuống biển tuẫn tiết.
Thi hài vua được nước thủy triều và sóng biển đưa vào bờ tả ngạn sông Lam thuộc làng Biên Tịnh Nghệ An , người dân nơi đây liền đưa về an táng.

Ngô Sĩ Liên đời vua Lê Thánh Tông có viết về ông Vua này như sau :

Vua gặp thời loạn lạc, gắng chí mưu việc khôi phục, nhưng vì trời không giúp nhà Trần nữa, nuốt hận mà chết, thương thay!
Trùng Quang Đế lấy quân một lữ để mưu khôi phục đất nước trong lúc loạn lạc lưu ly, ví như dùng một cây gỗ để chống giữ ngôi nhà lớn đã đổ, chả lẽ không biết rằng thế không thể cứu vãn được nữa hay sao? Nhưng hãy làm hết bổn phận nên làm, ngõ hầu có thể vãn hồi được thiên mệnh! Còn như khi bị giặc bắt đem về, giữ nghĩa không chịu nhục, cam lòng nhảy xuống biển mà chết, để cùng mất với nước, thực đúng là "QUỐC QUÂN CHẾT VÌ XÃ TẮC"

Hiện nay, ông được thờ tại Đền Trìa, còn gọi là đền Lộc , lăng mộ ông cũng ở cạnh bên đền ở xóm Đức Thịnh, xã Hưng Lộc, Vinh ta đây thôi.

Rất mong các anh chị Vinh Xưa cùng nhau ôn lại lịch sử ạ....Ảnh 1 : đền thờ Trùng Quang Hoàng Đế ( đã bị phá hủy trong chiến tranh)Ảnh 2 : lăng mộ Trùng Quang Hoàng Đế, hiện vẫn còn ở Hưng Lộc, Vinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét