Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020

MỤC ĐÍCH LUYỆN TẬP VÕ NGHỆ THÀNH CAO THỦ

Có lần một võ sư biểu diễn phép thần thông đi trên mặt nước từ bờ bên đây sang bờ bên kia sông Hằng và thách thức Đức Phật làm như vậy.

Đức Phật đã ôn tồn hỏi võ sư kia tu luyện bao lâu mà có được thần thông như vậy. Võ sư đáp rằng ông ta đã mất ba mươi năm tu luyện mới có được khả năng phi hành trên mặt nước.
Đức Phật mỉm cười bảo: “Ta chỉ cần ba xu để đi đò là qua được bờ bên kia sông ”.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét