Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

MỤC TIÊU KIÊN ĐỊNH" Chỉ khi bạn định hình mục tiêu một cách rõ ràng trong tâm trí , bạn mới có thể hành động để đạt mục tiêu ấy" Alex Morrison"Chỉ với một tài năng bình thường cộng với một niềm tin kiên định, mọi người đều có thể đạt được kì tích " Thomas BuxtonKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét