Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

Bài thi của học sinh năm nhất Cao Đẳng Tiểu Học Vinh năm 1933-1934.
Bài thi của học sinh năm nhất Cao Đẳng Tiểu Học Vinh năm 1933-1934.
Mới khai giảng được mươi ngày thì vào thứ 4 ngày 20 tháng 9 năm 1933 đạ phải mần bài kiểm tra .
Thầy giáo Pháp cho đề tài : vẽ cái rương ( hòm) ( Dessin une mall)

Học sinh tên là Trần Thung, học năm nhất đã hoàn thành bài thi đúng giờ.
Tuy nhiên, thầy giáo phê : Bài ni mi mần quá sơ lược, tau cho điểm là 9/20 ( Travail trop schématique) .

Tất nhiên hồi nớ chưa có màn kêu phụ huynh đem hai cân gạo lên gặp thầy hay là về viết bản tự kiểm điểm.

Collège d’Enseignement Primaire Supérieur de Vinh : Trường Giáo Dục Cao Đẳng Tiểu Học Vinh , học xong 4 năm ra trường lấy bằng Thành Chung - Cao Đẳng Tiểu Học (Diplôme d’Étude Primaire Supérieurs Franco-Indigène) giống cấp 2 bây giờ đó bác Cần ! HỒi năm 1990 ở Vinh có 2 trường Tiểu Học

Collège de Vinh, Année 1933-1934. Recueils de devoirs de dessins artistiques - cours de 1ère année (Enseignement Primaire supérieur franco-indigène), Service de l'Enseignement en Annam. Collège de Vinh, Année 1933-1934


Phan Đăng An - Một người Vinh xưa biên soạn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét