Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

YOLO YOU ONLY LIVE ONCE - MÌNH SỐNG CÓ MỘT LẦN

YOLO YOU ONLY LIVE ONCE - MÌNH SỐNG CÓ MỘT LẦN

YOLO YOU ONLY LIVE ONCE - MÌNH SỐNG CÓ MỘT LẦN

Mỗi cuộc đời mình chỉ sống có một lần thì hãy sống sao cho thật ý nghĩa, thật sôi động. Đừng làng nhàng trôi như cây lục bình trên Vàm Cỏ Đông mặc dòng đời đưa đẩy.
Bạn chỉ sống một lần nhưng nếu bạn làm đúng như ước mơ của mình là đủ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét