Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

THẢNH THƠI


 Xem nhaPhong lai sơ trúc,
Phong khứ nhi trúc bất lưu thanh.
Nhạn quá hàn đàm,
Nhạn khứ nhi đàm vô lưu ảnh.
Thị cố quân tử sự lai nhi tâm thỉ hiện
Sự khứ nhi tâm tùy không.

( Tô Đông Pha)


Gió đến lay (xạc xào) nhành trúc
(Rồi) gió đi không lưu luyến thanh âm
Nhạn bay qua mặt hồ
Nhạn bay qua rồi không để lại bóng hình, mặt hồ lại tĩnh lặng như không
Người quân tử cũng vậy, sự việc đến thì phải bận tâm xem xét (thấu đáo)
Việc qua rồi thì tâm thảnh thơi không vướng bận gì

Người dịch : Phlan Hoa ( 6-6-2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét