Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

SỐNG KHÔNG GIẬN, KHÔNG HỜN, KHÔNG OÁN TRÁCH
TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN


Sống không giận, không hờn, không oán trách.

Sống mỉm cười, với thử thách chông gai.

Sống vươn lên, theo kịp ánh ban mai.

Sống chan hoà, với những người chung sống.

Sống là động, nhưng lòng luôn bất động.

Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương.

Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường.

Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến

Thơ : sưu tầm
Ảnh : Phan An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét