Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

VẬN MỆNHCó một người thắc mắc về vận mệnh của mình nên đi bái kiến một vị thiền sư và hỏi rằng vận mệnh của anh ta nằm ở đâu?

Vị thiền sư kêu anh ta xòe tay ra rồi chỉ cho anh ta đâu là đường tình cảm, đường sự nghiệp, đường sinh mệnh... rồi bảo anh ta từ từ nắm tay lại, nắm thật chặt, và hỏi những đường đó đi đâu rồi?

Anh ta mơ hồ trả lời: “Trong tay con đó!”. Và cuối cùng thì ngộ ra, vận mệnh chính là nằm trong tay mình.

Phan Đăng An sưu tầmKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét