Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

MỘT SỐ THAY ĐỔI QUY CHUẨN TEST GHẾ NGOÀI TRỜI THEO EN 851-2
Các bác nhà máy Oudoor xin chú ý: quy chuẩn test cho ghế ngoài trời có thay đổi từ tháng 5 năm nay. Vì thế, các bác nào đã test trước thang 5 thì nên đi kiểm tra lại nhé .

Cụ thể thay đổi như sau : EN 581-2 Version 2000 đã cũ rồi , năm nay sử dụng EN 581-2 version 2009 có các sự thay đổi trong các chỉ tiêu sau :

- Seat and best static load : có thay đổi

- Seat front edge stactic load : có thay đổiNay em xin post phần tiếng Anh trước,chắc các bác toàn cao thủ tiếng Anh nên em nghĩ chưa cần dịch ra Tiếng Việt được.


Comparison table between EN 581-2 version 2000 and EN 581-2 version 2009


1.Seat and back static load test 

EN 581-2 : 2000 : Cycles: 9x30 s + 1x30 min.Seats that are not to be tested loaded at 60 Kg
EN 581-2: 2009 :
Cycles: 10x10 s (±2s) + 1x30 min (±10 s).Seats that are not to be tested loaded at 75 Kg
.
Test based on EN 1728:2000,clause 6.2.1


2..Seat front edge static load test

EN 581-2 : 2000:
Cycles: 9x30 s + 1x30 min
Forces: 1100 (camping) 1600 (domestic) 2000 (contract)
Seats that are not to be tested loaded at 60 Kg
EN 581-2: 2009:

Cycles: 10x10 s (±2s) + 1x30 min (±10 s)
Forces: 1100 (camping) 1300 (domestic) 1300 (contract)
Based on EN 1728:2000,clause 6.2.2


3.Seat and back fatigue test for Seating
EN 581-2 : 2000 :
Cycles for seat: Cycles for back:
12 500 (camping) 6 250 (camping)
25 000 (domestic) 12 500 (domestic)
100 000 (contract) 25 000 (contract)
EN 581-2: 2009 
Cycles for seat and back:
12 500 (camping)
25 000 (domestic)
50 000 (contract)
Test based on EN 1728:2000,clause 674.Fatigue test on back rest Mechanism .Seating with a multi-position back rest

EN 581-2 : 2000 :
Backrest loading point:
Between 300 and 400 mm above the seat
Cycles: 6 250 (camping) 12 500 (domestic) 25 000 (contract)
EN 581-2: 2009
Backrest loading point:
At 400 mm above the seat
Cycles: 5 000 (camping), 10 000 (domestic), 20 000 (contract)


5.Arm downwards static load Test
EN 581-2 : 2000 :Forces: 400 N (camping), 750 N (domestic) 900 N (contract)
EN 581-2: 2009
Forces: no test (camping) 700 N (domestic) 900 N (contract)
Test based on EN 1728:2000,clause 6.6

6.Arm fatigue test

EN 581-2 : 2000 :
Force: 375 N
Cycles: 5 000 (camping) 15 000 (domestic) 20 000 (contract)

EN 581-2: 2009
Forces: 400 N
Cycles: 5 000 (camping) 10 000 (domestic) 30 000 (contract)
Test based on EN 1728:2000,clause 6.10

7.Leg forward static load test

EN 581-2 : 2000 :

Forces: 300 N (camping) 375 N (domestic) 500 N (contract)


EN 581-2: 2009


Forces: 250 N (camping) 300 N (domestic) 400 N (contract)
Test based on EN 1728:2000,clause 12


8.Leg sideways static load test

EN 581-2 : 2000 :

Forces: 250 N (camping) 300 N (domestic) 390 N (contract)


EN 581-2: 2009
 
Forces: 200 N (camping) 300 N (domestic) 300 N (contract)
Test based on EN 1728:2000,clause 139.Seat impact test


EN 581-2 : 2000 : 
Method: See standard
Drop height: Such that the force of the ground reaction on the seat is 2000 N up to a maximum of 100 mm


EN 581-2: 2009
 

Method: See standard (Impactor of EN 1728)
Drop height (mm): 140 (camping) 180 (domestic) 180 (contract)
Test based on EN 1728:2000,clause 15.
NA to seat height > 600 mm


10.Stability : No changeKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét