Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

NÔ LỆ TÂM TRÍ


                                                              NÔ LỆ TÂM TRÍ 


“Con người không phải là nô lệ của số phận, họ chỉ là nô lệ của chính tâm trí mình.”

FRANKLIN D. ROOSEVELT (1882-1945)“Con người không phải là nô lệ của số phận, họ chỉ là nô lệ của chính tâm trí mình.”


PhanDangAn.comKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét