Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

BÚP SEN XANH - SÁCH HAY VỀ BÁC HỒ                                        BÚP SEN XANH - SÁCH HAY VỀ BÁC HỒ "Các bậc thiên tài không có sẵn, chính truyền thống gia đình, quê hương là khởi thủy tạo nên những tính cách đầu tiên của mỗi con người đi vào đời"


Đó là lời đề từ của nhà văn Sơn Tùng cho cuốn " Búp Sen Xanh". 
Giờ muốn mua để đọc cho con gái nghe mà tìm mãi không thấy ở đâu bán ...Bao nhiêu bạn của mình thuở nhỏ đã đọc cuốn sách này ? Bạn đọc lúc mấy tuổi Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét