Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

CHINH PHỤC ĐỘ CAO 3143M - FANSIPAN - NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG